Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


DC28Advies


DC28Advies is een adviesbureau op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening en stedebouw in brede zin. Het bureau heeft sinds haar oprichting in januari 1997 het kantoor in Dronten - Flevoland. De energieke aanpak waarmee de polderpioniers Flevoland hebben ingericht en tot ontwikkeling gebracht staat model voor onze werkwijze.

Ontwikkelingsplanologie is voor ons dan ook een bekend begrip. Efficiënt, innovatief, kwalitatief en doelgericht, zijn enkele basisbegrippen van waaruit wij onze adviserende taak opvatten. De uitvoering van die taak baseren wij, binnen de kaders van de opdracht, in elk geval op een eigen bureauvisie. In de verhouding tot onze opdrachtgevers wensen wij ons dienstbaar op te stellen.
Participatie en overleg zijn daarom voor ons elementaire uitgangspunten voor een optimaal functioneren. Niet alle benodigde kennis hebben wij in huis. Om tot een kwalitatief volmaakt product te komen werken wij daarom waar nodig samen met gerenomeerde partners.

Omdat ruimtelijke inrichting per definitie het afwegen betreft van (soms tegenstrijdige) belangen heeft DC28Advies de combinatie gezocht met mediation. Niet dat wij bij voorbaat uitgaan van conflicten, maar juist om te voorkomen dat het zover komt. Elke vierkante meter grondgebied kan maar één keer gebruikt worden. In ons dichtbevolkte land moet elke functie zijn eigen plek krijgen. Het inzicht en het instrumentarium van de mediator heeft in onze praktijk al vele malen zijn vruchten afgeworpen. Meer specifieke informatie hierover vindt u onder DC28Mediation.