Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

NMI


DC28Mediation


Helaas maken wij mensen soms ruzie met elkaar. Dat doet zich voor in alle situaties waarin mensen met elkaar in contact komen. Omdat niemand graag toegeeft kunnen ruzies snel uit de hand lopen en uitdraaien op een conflict of geschil. We zeggen dan dat de situatie is geĆ«scaleerd. Vaak is het moeilijk om een kwestie samen met de tegenpartij op te lossen en toch is dat uiteindelijk de beste weg. Je hebt het probleem immers ook samen veroorzaakt (!) en het “samen leven” gaat daarna gewoon weer verder. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om niets te doen. De situatie wordt daarmee bevroren, maar het lost niets op. Je kunt ook met de ander om de tafel gaan zitten en proberen op een volwassen manier de kwestie uit te praten of met onderhandeling op te lossen. De kans is dan groot dat de beste onderhandelaar wint. Ook kun je een geschil beĆ«indigen door gebruik te maken van (onwettige) machtsmiddelen. Meestal een zeer ongewenste oplossing. Een andere manier is de beslissing voor te leggen aan een derde partij (rechter, arbieter, klachtencommissie, en dergelijke). De beslissing wordt dan gebaseerd op formele gronden, waarin het risico schuilt dat deze jou, en vaak ook de tegenpartij, niet welgevallig is.

Door een bemiddelaar of een mediator (zie nadere uitleg) in te schakelen blijft echter de beslissing uiteindelijk aan onszelf. Daarmee is de kans het grootst dat beide partijen zich tevreden kunnen neerleggen bij de gezamenlijk gevonden oplossing en de strijdbijl voor goed wordt begraven. We noemen dat de ADR-methode (Anders Dan Rechtspraak of Alternative Dispute Resolution). Als u een conflict heeft, of door omstandigheden dreigt te verzeilen in een geschil, kunt u DC28mediation verzoeken een bijdrage te leveren in het voorkomen van of het oplossen van de problemen. Dat kan, afhankelijk van de fase waarin zich de kwestie bevindt, in de rol van: persoonlijk adviseur, als bemiddelaar, of als mediator.