Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

NMI


Adviseur


De rol van DC28Mediation als “adviseur” in het kader van oplossen van geschillen kan verschillende vormen aannemen. Zo kan zich een situatie voordoen waarin iemand voorziet dat escalatie van een conflict niet kan worden uitgesloten. Als dit tijdig wordt onderkend is het van belang om na te gaan op welke wijze partijen, ieder in het eigen belang, met elkaar in gesprek kunnen worden gebracht. Soms lukt dat al door de initiatiefnemer als onpartijdige derde een luisterend oor te bieden of te helpen de situatie in de juiste proporties te bezien. Vaak wordt namelijk het beeld vertroebeld door emoties. Het gaat dan feitelijk om een informele bemiddeling gericht op het voorkomen van escalatie. Afhankelijk van de situatie kan het contact worden beperkt tot de partij die het initiatief neemt. Indien gewenst kan ook de andere partij worden benaderd, waarna beiden (hopelijk) zonder hulp verder kunnen.

Een geheel andere rol als “adviseur” is die waarbij een partij DC28Mediation verzoekt om als een persoonlijk adviseur in een mediationprocedure deze partij bij te staan of zelfs als plaatsvervanger op te treden. In dat laatste geval moet er wel sprake zijn van wedersijds vertrouwen en overdracht van de beslissingsbevoegdheid. Conflicten bestaan uiteraard in soorten en maten, waarbij wij altijd in het belang van de opdrachtgever zoeken naar een passende rol.