Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

NMI


Bemiddelaar


Bemiddeling onderscheidt zich ten opzichte van mediation met name in de rol van de bemiddelaar. Mediation is per definitie gericht op het oplossen van een kwestie door de betrokken partijen zelf, waarbij de mediator de leiding neemt over het proces om dat doel te bereiken. De bemiddelaar neemt de rol in van onderhandelaar tussen partijen, waarbij deze zal trachten zelf een passende oplossing aan te reiken. Een dergelijke aanpak kan effectief zijn indien de kwestie niet direct het gevaar loopt te escaleren, maar zich bevindt in een patstelling. Mediation zou in dat geval een te zwaar middel zijn. De creativiteit van de bemiddelaar en de bereidheid van de partijen kan in dat geval bijdragen tot het vinden van een gemeenschappelijk gedragen oplossing. DC28Mediation kan op verzoek nagaan wat in een bepaalde situatie een werkbaar traject kan zijn. Soms kan volstaan worden met advisering, soms is bemiddeling een efficiƫnte oplossing, en in een ander geval kan toch op basis van de feiten alsnog geadviseerd worden om voor mediation te kiezen.