Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

NMI


Mediation


Ruimtelijke inrichting en bouwen zijn onderhevig aan het toepassen van wettelijke maatregelen na het zorgvuldig afwegen van soms tegenstrijdige belangen. De daarmee optredende veranderingen in het fysieke milieu vormen een makkelijke basis voor conflicten tussen burgers, ondernemers, instellingen en de overheid, danwel tussen genoemde partijen onderling. Gebleken is dat in dit soort conflicten de uitspraak van een goedkeuringsorgaan of rechter/Raad van State (formele toetsing) veelal niet zal leiden tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. Mediation is in eenvoudige bewoording het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Deze aanpak is gebaseerd op het feit dat vrijwel elk geschil een voor de betrokken partijen aanvaardbare oplossing kent, maar dat partijen deze oplossing niet zien doordat ze in het conflict verwikkeld zijn. Als onafhankelijke en permanent geschoolde register-mediator kunnen wij op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid op verzoek de mediation verzorgen. Bovendien is het voor een college van burgemeester en wethouders mogelijk om ons te vragen hen te vertegenwoordigen in een mediationtraject. Niet altijd hoeft een kwestie echter uit te lopen op een conflict. Door een mediator in een vroegtijdig stadium van een meningsverschil als adviseur of bemiddelaar in te schakelen kan vaak verdere escalatie worden voorkomen.

  • Mediation
  • Vertegenwoordiging
  • Bemiddeling
  • Conflicthantering