Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Procesmanagement


Hoewel ruimtelijke ontwikkelingen vaak een projectmatig karakter hebben is in de dagelijkse praktijk veeleer sprake van een voortschrijdend dynamisch proces dat binnen een vooraf bepaalde tijd tot het gestelde einddoel leidt. Kenmerkend is de spreiding van verantwoordelijkheden over verschillende partijen, waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor de procesgang veelal bij de (lokale) overheid rust. Zeker in een geƫmancipeerde samenleving vraagt ruimtelijke ontwikkeling en -inrichting daarom steeds vaker om een gedegen begeleiding van een zodanig proces. Een heldere beschrijving van het eindproduct, de beschikbare middelen en de participanten vormen de basis voor de procesplanning die in stappen wordt weergegeven. De stappen worden afgesloten door controle en besluitvorming door de verantwoordelijke partij(en). Aanvullende deelproducten (adviezen / onderzoeken / inrichtings-voorstellen / faseringen) kunnen soms integraal deel uitmaken van het stappenplan. Als onafhankelijk procesmanager kan DC28Advies het proces voor u organiseren, controleren en begeleiden.

  • Stappenplan
  • Communicatieplan
  • Deeladviezen en -onderzoeken
  • Procesmanagement