Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Organisatieadvies


Ruim voor de eeuwwisseling werden gemeenten gekenmerkt door een statisch organisatiemodel. Globaal 30 jaar terug is daarin verandering gekomen vanuit het besef dat ook overheidsorganisaties een (zij het bijzonder) bedrijf vormen met een overeenkomstige bedrijfscyclus. Naast ruim 40 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en alle ontwikkelingen die zich in die periode op het vakgebied en in de gemeentelijke organisatiestructuur hebben voorgedaan, beschikt DC28Advies over een zeer ruime expertise met betrekking tot de beroepsuitoefening binnen de gemeentelijke organisatie. Bovendien beschikken wij over een actief ontwikkeld en actueel gevoel voor politieke verhoudingen. Kennis die ons in staat stelt om eventuele in uw organisatie voorkomende knelpunten te signaleren en te analyseren en waar nodig daaromtrent te adviseren. Wij zijn van mening dat de ambtelijke organisatie dient mee te bewegen met ontwikkelingen in de samenleving zonder de verantwoordelijkheid en de regie te verliezen. De toegenomen participatie van burgers, de recente wet en regelgeving op het ruimtelijk vlak in combinatie met de huidige conjunctuur vormen daarbij tevens argumenten voor een innovatief, efficiƫnt en taakgericht organisatiemodel. Graag zijn we u van dienst om daaraan tegemoet te komen. Aanvullend kunnen wij, indien gewenst, het interimmanagement verzorgen om de nieuwe werkwijze in de organisatie te implementeren (zie ook Detachering).

  • Organisatie adviezen
  • Zie ook Interimmanager