Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Detachering


Onder het motto “decentraal wat kan, centraal wat moet” is tot 2020 het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Nota Ruimte (2006). Deze heeft nadien de status van ‘structuurvisie’ als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening gekregen. Hiermee vraagt het kabinet om middels een krachtige aanpak ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Achterliggend doel is om met een daadkrachtige faciliterende overheid een uitdagende impuls te geven aan de ontwikkeling van onze nationale economie. Veel van die daadkracht wordt verwacht van de regionale, provinciale en gemeentelijke overheid. Een opdracht die primair vraagt om een efficiënte vaktechnische invulling. De basis voor deze ontwikkeling zal gevormd moeten worden door actuele planvorming, initiatieven en het adequaat begeleiden van projecten en processen. De juiste expertise is daarbij niet altijd “in huis” en in een periode van bezuinigingen ontbreken al snel de middelen om blijvend in de gesignaleerde personele behoefte te voorzien. Naast de ruime mogelijkheden, zoals elders op deze site beschreven, is DC28Advies ook in staat om tijdelijk “in huis” extra ondersteuning te bieden in de zwaardere functies binnen het werkgebied van de ruimtelijke ordening (managementfuncties / seniorfuncties). 

  • Interimmanager
  • Projectleider
  • Managementondersteuning
  • Senior-(beleids)medewerker