Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Cursussen


Wie niet in kennis vooruit gaat, gaat achteruit. Daarom wil DC28Advies graag de brede expertise op het gebied van planologie, ruimtelijk bestuursrecht, ruimtelijke planning en stedebouw overdragen aan derden. Voor specifieke doelgroepen zijn wij natuurlijk bereid in overleg een aangepast programma op te stellen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: groepen in het basis- en voortgezet onderwijs, leden van bedrijfskringen, besturen en/of leden van buurtverenigingen, medewerkers in de makelaardij en accountancy, participatie- en/of klankbordgroepen. Tegen de achtergrond van onze mediationpraktijk kunnen wij tevens een cursus conflicthantering verzorgen voor personen die daar in hun dagelijkse beroepsuitoefening mee te maken hebben.

  • Ruimtelijke Ordening
  • Ruimtelijk Bestuursrecht
  • Stedebouw
  • Conflicthantering