Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Coaching


Zoals je pas leert autorijden ná het behalen van het rijbewijs is het voor starters op de arbeidsmarkt vaak moeilijk om zonder verdere ondersteuning de aansluiting met de dagelijkse praktijk in het vakgebied van ruimtelijke ordening en stedebouw te vinden. Bovendien zijn organisaties volop in beweging en is de juiste expertise niet altijd direct voor handen om in de dringende behoefte aan persoonlijke en professionele begeleiding te voorzien. Tijdens detachering of op contractbasis is DC28Advies in staat om deze coaching met de gewenste frequentie voor korte of langere tijd te verzorgen.

Ook voor de beginnende bestuurder in de huidige dynamische samenleving en het duale stelsel kan zich een dergelijk probleem voordoen als deze na de verkiezingen in een al rijdende trein springt. Bovendien kunnen wethouders regelmatig behoefte voelen aan een snelle contra-expertise of een onafhankelijk klankbord om de hem/haar voorgelegde adviezen en/of ideeën op een juiste wijze te kunnen beoordelen, zonder daarbij terug te kunnen of willen vallen op het ambtelijk apparaat of de eigen raadsfractie (dualisme). Ook in deze behoefte kan DC28Advies op passende wijze voorzien, incidenteel, op contractbasis of middels een financieel aantrekkelijk abonnement.

  • Coaching medewerkers ruimtelijke ordening / stedebouw
  • Personal coaching bestuurders