Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact


Projectmanagement


Het ontwikkelen en uitwerken van ruimtelijke concepten vraagt meestal om een projectmatige aanpak. Veelal is daarbij sprake van het uitwerken van eerder vastgesteld beleid, maar soms ook van een initiatief tot nieuwe beleidsrichtingen. Kenmerkend voor de werkwijze is de projectverantwoordelijkheid die primair berust bij de initiatiefnemer/opdrachtgever. Eventueel moet het projectidee voorafgegaan of nader onderbouwd worden door deeladviezen en/of -onderzoeken, een en ander voordat tot concrete inrichtingsvoorstellen kan worden gekomen. Door het opstellen van een plan van aanpak (PvA) krijgt men grip en controle op het geheel en middels een communicatieplan wordt vooraf bepaald wanneer, hoe en met wie de voortgang in de projectontwikkeling met anderen wordt gecommuniceerd. Daarbij kan eventueel sprake zijn van tussentijdse instemming of goedkeuring. Zowel de opzet van de projectorganisatie als de (bege)leiding van de vaak complexe procedures verzorgt DC28Advies graag voor u.

  • Plan van Aanpak
  • Communicatieplan
  • Deeladviezen en -onderzoeken
  • Inrichtingsvoorstellen