Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Links bij deze pagina:

-Bussum.nl
-Dinkelland.nl
-Dongeradeel.nl

Opdrachtgevers


Overheden

Gemeente Bussum
projectleiding Van Goghkwartier
Gemeente Castricum
jaarrondexploitatie van Strandpaviljoens / overnachten in strandhuisjes
Gemeente Dinkelland
diverse planologisch juridische adviezen / procedurele ondersteuning
Gemeente Dongeradeel
projectleiding Lyceumlocatie / ruimtelijk advies Toekomst Agrarische Sector
Gemeente Harderwijk
structuurvisie Groot Sypel / herinrichting Drielanden
Gemeente Houten
bp Castellum (wijkcentrum) / revitalisering bedrijventerrein Doornkade
Gemeente Maarssen
waterparagraaf diverse bestemmingsplannen
Gemeente Naarden
projectleiding Van Goghkwartier
Gemeente Oostzaan
organisatieadvies + interimmanagement afd. VROM
Gemeente Scherpenzeel
interim management / pluimveehouderij / herinrichting schoollocaties
Gemeente Urk
bp Oslolaan / bp Waterschapwijk (inclusief ontwerp)
Gemeente Wierden
advies sportvoorzieningen op bedrijventerreinen
Gemeente Zaanstad
plantoetsing / coördinatie ro-procedures
Gemeente Zeewolde
beleidsontwikkeling permanent wonen op recreatieparken

Ondernemers

Varkenshouderij te Ommen
advies + vertegenwoordiging Bedrijfsontwikkeling (kwekerij)
Stierenfokkerij te Bant
advies + vertegenwoordiging Bedrijfsontwikkeling (herinrichting)
Geitenhouderij te Lelystad
advies Bedrijfsontwikkeling en Milieuaspecten (uitbreiding)
Opslag en Logistiekbedrijf te Rutten
zienswijze en bezwaar tegen bp buitengebied
Opslag en Logistiekbedrijf te Rutten
projectnotitie + ruimtelijke onderbouwing Bedrijfsontwikkeling
Garagebedrijf te Naarden
advies Bedrijfsuitbreiding
Medische praktijk te Dronten
advies + vertegenwoordiging m.b.t. bedrijfsvestiging + klacht NVM
Praktijk voor Speltherapie te Dronten
ontwerp praktijkruimte bij de woning
Aannemer te Lelystad
advies, inspraak, bezwaar en beroep tegen bp bedrijventerrein
Aannemer te Biddinghuizen
advies m.b.t. verzoek tot aanpassing bp Buitengebied
Recreatiebedrijf te Dronten
advies m.b.t. vestiging bedrijfswoning
Recreatiebedrijf te Zeewolde
ruimtelijke onderbouwing vestiging camping
Flevoboulevard te Dronten
ontwikkelingsvisie Randmeerzone Oostelijk Flevoland

Projectontwikkelaars

Eelen & Rhaan
verkavelingsstudies woonlocaties te Swifterbant en Biddinghuizen
GEM Westeraam (Elst)
projectleider Vinexlocatie Westeraam, 1e Fase te Elst
Thunissen
ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling landgoed te Heemstede

Adviesbureaus e.d.

Ingenieursbureau Maris BV
o.a. herontwikkeling Jachthaven De Eemhof te Zeewolde
Denz Advocaten
advies + vertegenwoordiging Planschadeclaim
Tuin en Warnink Advocaten
advies mbt functieverandering agrarische bedrijfswoning

Particulieren

Fam. D. te Dronten
projectplan Klokbekerbos
Fam. De L. te Dronten
inspraak, bezwaar en beroep tegen bp buitengebied
Fam. De L. te Dronten
stedebouwkundig ontwerp + advies woningbouwlocatie
Fam. S. te Dronten
ontwerp woninguitbreiding
Fam. K. te Wageningen
advies mbt vrijstellingsverzoek woningbouwplan te Renkum
Fam. H. te Utrecht
ontwerp woninguitbreiding
Fam. S. te Dronten
structuurschets + vertegenwoordiging mbt landgoedontwikkeling
Fam. D. te Dronten
woninguitbreiding