Home   Producten   DC28Mediation   Relaties   Actualiteiten   Contact

Partnership


Wij zijn expert op het gebied van ruimtelijke planvorming, zonodig met inpassing van archeologische en cultuurhistorische waarden. Zeker in complexe opgaven voelen wij ons gedreven om tot ruimtelijk aanvaardbare oplossingen te komen. Toch pretenderen wij niet alles te weten, zeker niet waar het gaat om specifieke deskundigheid uit aanverwante sectoren. Daarom werkt DC28Advies bij het uitvoeren van opdrachten soms nauw samen met gerenommeerde bedrijven of andere onafhankelijke deskundigen met een specifieke deskundigheid. Op deze manier hebben wij een korte lijn naar de actuele ontwikkelingen en de toepassingen daarvan vanuit complementaire vakgebieden. Voor de opdrachtgever biedt dit het voordeel van één loket en natuurlijk een kwalitatief zo optimaal mogelijk eindproduct. Partners waar wij in dat verband mee samenwerken zijn:

  • CWC Internet Services
  • Maris landschapsontwerp & techniek
  • CWC Internet Services
  • buRO
  • Jan Freriks architekt BNA
  • AFO Advisering en Onderzoek
  • Ecogroen Advies BV
  • Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud
  • Maandag